Soudal wdrożył już szereg zmian w obszarze zrównoważonego rozwoju i gospodarki o obiegu zamkniętym a wiele jest jeszcze w planach. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie a także w prezentacji.

Od dziesięcioleci produkty firmy Soudal wspomagają proces oszczędzania energii dzięki swoim właściwościom i wysokim parametrom izolacyjnym. Obecnie firma skupia się na ograniczaniu zużycia energii podczas wytwarzania tych produktów. Zmniejszamy nasz ślad węglowy podczas transportu poprzez globalną sieć 24 zakładów produkcyjnych zlokalizowanych w bezpośredniej bliskości rynków zbytu. W niektórych fabrykach wykorzystujemy również energię odnawialną.

Promujemy również zasadę zrównoważonego rozwoju i gospodarki surowcami o obiegu zamkniętym. Zwiększyliśmy liczbę materiałów pochodzących z recyklingu, wyeliminowaliśmy substancje niebezpieczne zastępując je mniej szkodliwymi zamiennikami. Wdrożyliśmy rozwiązania w oparciu o ekologiczne technologie na bazie wody, co przyczynia się do lepszej jakości powietrza a także opracowaliśmy nowe procesy recyklingu odpadów i znacznego ich zredukowania.