SWS Basic Plus Inside

Dodaj do ulubionych
Membrana gazo- i paroszczelna

Wewnętrzna wysokoparoszczelna, elastyczna taśma PE laminowana obustronnie włókniną polipropylenową o wysokim współczynniku oporu dyfuzyjnego zabezpieczająca warstwę izolacji w złączu stolarki przed wnikaniem gazów i pary wodnej.

Przedstawiony produkt

SWS Basic Plus Inside 90mm

Sprawdź również