soudal szkolenie

ZDROWE i ENERGOOSZCZĘDNE BUDOWNICTWO Z SOUDAL

Firma Soudal nawiązała współpracę z Akademią Zdrowego Budownictwa, jednostką szkoleniową akredytowaną przez Niemiecki Instytut Budownictwa Pasywnego w Darmstadt (Passive House Institute) i Polski Instytut Budownictwa Pasywnego w Gdańsku. W ramach realizowanego w Akademii Międzynarodowego Programu Szkoleniowego – Mistrz Budownictwa Pasywnego i Energooszczędnego, prezentowane są m.in. komponenty systemu montażu okien i drzwi w warstwie ocieplenia SoudaFrame SWI, który jest w pełni zintegrowany z systemem szczelnego montażu stolarki otworowej Soudal Window System. 

Soudal, światowy lider rynku chemii budowlanej, od lat koncentruje swoje wysiłki na poszukiwaniu rozwiązań, które umożliwiają zminimalizowanie zapotrzebowania energetycznego budynków.

SoudaFrame-SWI-z-certyfikatami

Ciepły montaż w budynkach pasywnych z SoudaFrame SWI

Propozycją firmy dla budownictwa pasywnego jest SoudaFrame SWI (Soudal Window Installation) – nowoczesny system do ciepłego montażu stolarki w warstwie termoizolacyjnej, bezpośrednio na specjalnej ramie montażowej. Takie rozwiązanie zapewnia wysoką sztywność konstrukcji, gwarantuje doskonałą izolacyjność akustyczną połączenia i eliminuje konieczność stosowania metalowych łączników. System ten może zostać wykorzystany zarówno w nowych, jak i modernizowanych budynkach – przy montażu wszystkich typowych profili okiennych i drzwiowych.

SoudaFrame SWI gwarantuje osiągnięcie najwyższej izolacyjności cieplnej w miejscu styku stolarki z murem i radykalnie ogranicza ryzyko powstania mostków termicznych, a jego skuteczność potwierdza certyfikat Passive House Institute. Co istotne, powinien być stosowany łącznie z Soudal Window System (SWS), z którym jest w pełni kompatybilny.

Wymiana_stolarki_okiennej

Edukacja z zakresu efektywności energetycznej budynków we współpracy z Akademią Zdrowego Budownictwa

Promując ideę możliwie najwyższej energooszczędności w budownictwie, Soudal chętnie angażuje się w inicjatywy edukacyjne, organizowane z myślą o upowszechnianiu wiedzy z tego zakresu i rozwijaniu kompetencji profesjonalistów, a także prowadzi własne szkolenia dla monterów stolarki budowlanej.

W ostatnim czasie firma podjęła współpracę z Akademią Zdrowego Budownictwa, założoną przez arch. Kamila Wiśniewskiego. Oferowane przez Akademię Międzynarodowe Programy Szkoleniowe z budownictwa pasywnego i energooszczędnego dla projektantów, inżynierów, wykonawców i innych uczestników procesu budowy oraz przedstawicieli sektorów powiązanych, posiadają akredytację Passive House Institute w Darmstadt oraz Polskiego Instytutu Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej w Gdańsku.

Superelastyczna_piana_Flexifoam

Program Szkoleniowy – Mistrz Budownictwa Pasywnego i Energooszczędnego

Wiedza zawarta w materiałach szkoleniowych, stanowi wypadkową ponad 33 lat doświadczeń projektantów, fizyków budowli, inżynierów, wykonawców i innych pracowników Niemieckiego Instytutu Budownictwa Pasywnego w Darmstadt oraz ponad 13 lat doświadczeń trenera. Jest to jedyny taki Program Szkoleniowy w Polsce.

Program Szkoleniowy – Mistrz Budownictwa Pasywnego i Energooszczędnego, obejmuje m.in. zagadnienia dotyczące prawidłowego montażu okien i drzwi przy wykorzystaniu rozwiązań Soudal oraz ich wpływu na inne systemy budynku, w tym grzewczo-chłodzące i wentylacyjne. Wśród prezentowanych komponentów SoudaFrame SWI oraz Soudal Window System znajdują się :

Tasma_paroszczelna_SWS_Alu_Plus_Inside

Europejski Certyfikowany Mistrz/Wykonawca Budownictwa Pasywnego lub Certyfikowany Projektant Budynków Pasywnych

Obok honorowanego na całym świecie certyfikatu i tytułu Europejskiego Certyfikowanego Mistrza/Wykonawcy Budownictwa Pasywnego lub Certyfikowanego Projektanta Budynków Pasywnych (w zależności od ukończonego Programu Szkoleniowego), absolwenci Akademii Zdrowego Budownictwa uzyskują wpis na Międzynarodową Listę Ekspertów Passive House Institute oraz Ogólnopolską listę „Znajdź Mistrza” Akademii Zdrowego Budownictwa. Na listach tych znajdują się już nazwiska doradców technicznych Soudal, certyfikowanych absolwentów Akademii, służących swoją pomocą podczas organizowanych przez Soudal warsztatów.

szkolenie_soudal

Udział w szkoleniu z SoudaFrame SWI lub SWS

Wykonawcy, którzy są zainteresowani udziałem w szkoleniu z SoudaFrame SWI lub SWS i uzyskaniem certyfikatu profesjonalnego instalatora Soudal, mogą skontaktować się z ekspertami firmy także za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie domszczelny.pl.