SWS Basic Plus UV Outside

Dodaj do ulubionych
Membrana gazo- i paroszczelna

Zewnętrzna paroprzepuszczalna, elastyczna, wodoszczelna i wiatroszczelna taśma o niskim równoważnym współczynniku oporu dyfuzyjnego Sd dla gazów i pary wodnej. Odporna na działanie promieniowania UV.

Przedstawiony produkt

SWS Basic Plus Outside 90mm

Sprawdź również