Od ponad 30 lat podejmujemy działania mające na celu ochronę naszego klimatu i zmniejszenie śladu ekologicznego.

Soudal wdrożył już szereg zmian w obszarze zrównoważonego rozwoju i gospodarki o obiegu zamkniętym a wiele jest jeszcze w planach. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie a także w prezentacji.

Od dziesięcioleci produkty firmy Soudal wspomagają proces oszczędzania energii dzięki swoim właściwościom i wysokim parametrom izolacyjnym. Obecnie firma skupia się na ograniczaniu zużycia energii podczas wytwarzania tych produktów. Zmniejszamy nasz ślad węglowy podczas transportu poprzez globalną sieć 24 zakładów produkcyjnych zlokalizowanych w bezpośredniej bliskości rynków zbytu. W niektórych fabrykach wykorzystujemy również energię odnawialną.

Promujemy również zasadę zrównoważonego rozwoju i gospodarki surowcami o obiegu zamkniętym. Zwiększyliśmy liczbę materiałów pochodzących z recyklingu, wyeliminowaliśmy substancje niebezpieczne zastępując je mniej szkodliwymi zamiennikami. Wdrożyliśmy rozwiązania w oparciu o ekologiczne technologie na bazie wody, co przyczynia się do lepszej jakości powietrza a także opracowaliśmy nowe procesy recyklingu odpadów i znacznego ich zredukowania.

W produkcjach kartuszowych stosujemy cienkościenne kartusze, które znacznie ograniczają ilość odpadów z tworzyw sztucznych. Nasze opakowania klejów w dużej mierze wykonane są z materiałów pochodzących z recyklingu. Soudal jest współzałożycielem zakładu recyklingu, który przetwarza odzyskane z rynku puszki po pianach montażowych.

ENERGIA

Sustainability_icons-1

Problem Oszczędzania Energii był dla nas kluczowy na długo przed tym jak zyskał globalne znaczenie. Soudal jest wiodącym na świecie producentem wysokiej jakości pianki poliuretanowej szeroko stosowanej w budownictwie i innych gałęziach gospodarki. Trwałość i doskonałe parametry izolacyjności termicznej sprawiają, że produkt ten odgrywa ogromną rolę w procesie ograniczenia strat energii. Koncentrujemy się zarówno na wydajności naszych produktów, jak i na zmniejszeniu zużycia energii podczas ich wytwarzania. Produkujemy w 24 lokalizacjach na całym świecie, zaspokajamy w ten sposób potrzeby lokalnych rynków i oszczędzamy koszty transportu. Niektóre z naszych fabryk są już zasilane energią słoneczną, inwestujemy także w energię geotermalną i wiatrową.

SUROWCE

Sustainability_icons-2

Soudal rozwija gospodarkę surowcami o obiegu zamkniętym. Naszym celem jest zwiększenie ilości materiałów pochodzących z recyklingu oraz zmniejszenie ilości surowców pierwotnych. Od dziesięcioleci zastępujemy niebezpieczne substancje mniej szkodliwymi, koncentrując się na produktach na bazie wody i rozwiązaniach poprawiających jakość powietrza. Odpady produkcyjne są w jak największym stopniu poddawane recyklingowi. Strategiczne partnerstwo z DNCP, pionierami w przetwarzaniu i odzyskiwaniu surowców organicznych, umożliwia nam odzyskiwanie rozpuszczalników i ponowne ich wykorzystanie w innych gałęziach przemysłu.

OPAKOWANIA

Sustainability_icons-3

Idea gospodarki o obiegu zamkniętym kształtuje również rozwój nowych technologii pakowania. Soudal chce nie tylko ograniczyć zużycie surowców, ale także ilość odpadów generowanych przez opakowania produktów. Jesteśmy współtwórcami rozwiązania recyklingu pianki PU „PDR”, które umożliwia przetwarzanie 98% zebranych puszek. Dzięki wprowadzeniu cienkościennych i tym samym lżejszych kartuszy udało się nam zmniejszyć ilość odpadów z tworzyw sztucznych o około 285 ton rocznie. Dodatkowo zachęcamy do stosowania worków rurowych jako opakowania mas uszczelniających. Z powodzeniem wprowadziliśmy na wielu rynkach opakowania klejów, które w 75% składają się z materiałów pochodzących z recyklingu. Już w przyszłym roku osiągniemy liczbę miliona opakowań z recyklingu.

oszczedzanie

PRODUKTY SOUDAL, ZWŁASZCZA NASZE PIANKI PU, POMAGAJĄ ZNACZNIE ZMNIEJSZYĆ ZUŻYCIE ENERGII POPRZEZ OGRANICZENIE JEJ STRAT.

Pianka poliuretanowa to materiał izolacyjny, który występuje w wielu formach i zastosowaniach. W budownictwie pianki PU stosuje się do izolacji na dachach, w piwnicach, na podłogach, w budynkach przemysłowych oraz w ścianach szczelinowych. Pianka PU okazała się niezawodnym materiałem, nie tylko ze względu na wysoką izolacyjność, ale także ze względu na liczne zastosowania. Pianki Soudal PU odznaczają się najwyższymi parametrami izolacyjności termicznej, zapewniają więc doskonałe uszczelnienie a tym samym ograniczenie strat energii i obniżenie jej kosztów. Pianki PU zapobiegają również infiltracji powietrza w szczelinie montażowej wokół drzwi lub okien, dzięki czemu poprawie ulegają nie tylko właściwości termiczne, ale także akustyczne budynku. Szczególnym produktem jest Flexifoam - pianka o wielokrotnie większym wskaźniku elastyczności niż tradycyjne pianki, odporna na ściskanie i rozciąganie. Flexifoam doskonale niweluje ugięcia i odkształcenia powstałe podczas pracy budynków a tym samym zabezpiecza trawle wszelkie szczeliny konstrukcyjne.

Sustainability_JV-1

SOUDAL – PIONIER W PRODUKTACH O NISKIM WPŁYWIE NA ŚRODOWISKO

Soudal nieustannie wdraża wysokiej jakości innowacyjne rozwiązania, które poprawiają parametry ekologiczne wytwarzanych produktów. Soudal's Filling & Damping SMX dla sektora DIY była pierwszą pianką bez izocyjanianów na rynku, która posiada wszystkie zalety i parametry izolacyjne klasycznej pianki PU a nie powoduje podrażnień w przypadku kontaktu ze skórą. Unikalna formuła opracowana przez Soudal - wolna od halogenów i izocyjanianów znacznie wyprzedziła swoje czasy i jest innowacją w branży budowlanej.

Dla sektora profesjonalnego Soudal opracował Soudafoam PURe z poliuretanu niskoizocyjanianowego (<0,1%). W odróżnieniu do innych pianek PU, pianka ta nie tylko nie zawiera halogenowanych poroforów i środków ogniochronnych, ale także nie zawiera plastyfikatorów, chlorowanych parafin, TCEP i TCPP. Dzięki temu zapewnia najwyższe możliwe parametry w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także jest szczególnie przyjazna dla środowiska.

W ostatnich latach firma Soudal opracowała gamę produktów bezrozpuszczalnikowych, które mogą zastąpić tradycyjne technologie. Produkty te są przykładami ciągłego rozwoju i  nakładów ponoszonych na badania. Soudal jest pionierem na rynku klejów montażowych na bazie wodnej o wyjątkowo wysokiej przyczepności początkowej. Ze względu na wysoką przyczepność początkową, klejone elementy nie muszą już być podparte po dociskaniu podczas utwardzania kleju.

Elements_Soudal_Movie

PRODUKTY „BARDZO NISKOEMISYJNE” OPATRZONE ETYKIETĄ GEV EMICODE® EC1PLUS

Produkty określone jako „bardzo niskoemisyjne” i opatrzone etykietą GEV EMICODE® EC1PLUS to nowoczesne, bezrozpuszczalnikowe, niskoemisyjne materiały budowlane, które gwarantują najlepsze możliwe zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem powietrza w pomieszczeniach, zapewniając wysoki poziom ochrony zdrowia i środowiska. Certyfikat wydaje Stowarzyszenie GEV (Organizacja branżowa), która w bardzo restrykcyjny sposób testuje emisje produktów do montażu podłóg, klejów i materiałów budowlanych. Nawet najmniejsze ślady lotnych związków organicznych (LZO) w powietrzu można zidentyfikować i określić ilościowo za pomocą bardzo czułej analizy laboratoryjnej, takiej jak chromatografia gazowa ze spektrometrią mas oraz poprzez zastosowanie znormalizowanych metod badawczych.

Trzy przykłady produktów Soudal, które posiadają certyfikat EC1+ i oferują najlepsze możliwe rozwiązania zapewniające optymalną jakość powietrza w pomieszczeniach:

SOUDAL_zrownowazony rozwoj

NORMA SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO ISO 14001

Zakłady produkcyjne Soudal w Turnhout przeszły proces weryfikacji i uzyskały CERTYFIKAT ISO 14001. Oznacza to, że wszelkie procesy związane z wytwarzaniem produktów przebiegają w firmie w taki sposób aby maksymalnie ograniczyć negatywny wpływ na środowisko.

Ważnym aspektem dla Soudal jest redukcja i recykling odpadów poprodukcyjnych. Soudal ogranicza ilość substancji, materiałów i surowców używanych do produkcji stosując w pełni zautomatyzowane mieszalniki. Dzięki temu możliwe jest zminimalizowanie strat w procesie produkcyjnym i ograniczenie konieczności czyszczenia sprzętu.

Pozostałe w procesie produkcyjnym odpady w dużej mierze poddawane są recyklingowi. Papier i tektura, plastik, żelazo, drewno, olej, elektronika, wkłady atramentowe itp. podlegają segregacji i obróbce w specjalnych procesach dalszego przetwarzania. Ponadto firmy zajmujące się utylizacją odpadów pochodzących z fabryk Soudal zobowiązane są do energetycznego recyklingu materiałów resztkowych, co oznacza, że muszą wytwarzać energię.

Elements_Soudal_Movie_2

NIE TYLKO RECYKLING JEST WAŻNY

W firmie Soudal wprowadzono również działania redukujące do minimum zużycie wody w cyklu produkcyjnym a w niektórych procesach zastosowano systemy odzyskiwania wód opadowych. Wdrożono technologię czyszczenia kadzi produktami niezawierającymi rozpuszczalników. Zamontowano wysoce wydajne oświetlenie w nowym budynku badawczo-rozwojowym oraz w strefach produkcyjnych, łącznie z czujnikami ruchu, tak by optymalizować zużycie pod względem oszczędności energii elektrycznej. Natomiast ciepło wytworzone przez sprężarki podczas procesu mieszania wykorzystywane jest do ogrzewania pomieszczeń co przyczynia się do oszczędności energii centralnego ogrzewania.

Soudal nieustannie poszukuje rozwiązań najbardziej energooszczędnych i najbezpieczniejszych dla środowiska.

Certyfikaty środowiskowe:

  • LEED
  • BREEAM
  • Tight Vent Europe (zobowiązanie do budownictwa energooszczędnego)
  • Członkostwo w Responsible Care za pośrednictwem Essenscia
  • FEICA: Stowarzyszenie Europejskiego Przemysłu Klejów i Uszczelniaczy