Zaleca się, aby regularnie wstrząsać puszkę z pianką w czasie jej używania, szczególnie po przerwie. Jest to konieczne w celu uniknięcia powtórnego rozwarstwienia komponentów.