Postanowienia ogólne

Soudal Ltd. robi wszystko, aby zagwarantować Twoją prywatność i dlatego ostrożnie obchodzi się z danymi osobowymi. Odwiedzasz naszą stronę całkowicie anonimowo. Zbieramy dane analityczne, ale nie można ich powiązać z konkretną osobą. Gromadzimy Państwa dane osobowe tylko wtedy, gdy podałeś je dobrowolnie, na przykład w celu otrzymywania naszych informacji handlowych lub podczas wypełniania formularza na naszej stronie internetowej. Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności opisuje cele przetwarzania danych przez Soudal Ltd. w odniesieniu do tej strony internetowej oraz sposób, w jaki możesz skorzystać ze swoich praw w odniesieniu do swoich danych osobowych.

Klauzula dla stron trzecich

Przekażemy podane przez Państwa informacje stronom trzecim, jeśli będzie to konieczne do dostarczenia zamówionych produktów lub usług. Komunikaty handlowe są wysyłane tylko po zarejestrowaniu się w tym celu. Gdy przekazujemy Państwa dane stronom trzecim, zapewniamy, że w ramach Polityki Prywatności, Państwa dane są wykorzystywane wyłącznie do tego, do czego są przeznaczone. Zgadzamy się również, aby Państwa dane zostały usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne. Ponadto nie będziemy udostępniać informacji, które podajesz innym stronom, chyba że jest to prawnie wymagane lub dozwolone.

Pliki cookie

Zobacz: Oświadczenie o plikach cookie

Tryb uzyskiwania zgody Google

Strona Soudal korzysta z „Zaawansowany tryb uzyskiwania zgody” Google w celu gromadzenia anonimowych danych o użytkowaniu strony, w przypadku, gdy odwiedzający odrzucił zgodę na statystyczne pliki cookie. Dzięki temu możemy analizować, w jaki sposób odwiedzający korzystają ze strony Soudal, w celu jej dalszego ulepszania.

Dane te są gromadzone za pomocą „pingi bez plików cookie” i nie zawierają informacji umożliwiających identyfikację. Dzięki tym pingom nadal tworzone są identyfikatory użytkowników i identyfikatory sesji, ale przy każdym kolejnym zdarzeniu generowany jest nowy identyfikator. W rezultacie nie można w żaden sposób połączyć dwóch lub więcej wydarzeń.

Bezpieczeństwo I przechowywanie

Podejmujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby ograniczyć niewłaściwe wykorzystanie i nieautoryzowany dostęp do Państwa danych osobowych. W ten sposób zapewniamy, że tylko dedykowane osoby mają dostęp do danych, jest on chroniony i nasze środki bezpieczeństwa są regularnie sprawdzane. Nie przechowujemy danych dłużej niż to konieczne. Oznacza to, że przechowujemy dane tak długo, jak jest to niezbędne do świadczenia zamówionej usługi. Za wyjątkiem tego, kiedy dane musimy zachować na dłużej, ponieważ prawo nas do tego zobowiązuje.

Poprawki

Od czasu do czasu możemy zmieniać niniejszą Politykę Prywatności. Zmiany zostaną opublikowane na naszej stronie internetowej. Aby być na bieżąco informowanym o aktualnym tekście, należy odwiedzać tę stronę regularnie.

Kontrola, korekta I prawo

W każdej chwili mają Państwo prawo do wglądu, korekty lub usunięcia danych osobowych. Jeśli mają Państwo związek z naszą firmą, mają Państwo możliwość, na pisemną prośbę, wglądu do swoich danych osobowych. Jeżeli przedstawiony przez nas przegląd zawiera nieścisłości, mogą Państwo poprosić nas na piśmie o zmianę danych lub o ich usunięcie. Mogą Państwo również poinformować nas pisemnie, jeśli nie życzą sobie, aby kontaktowano się z Państwem w sprawie informacji o naszych produktach i usługach.

Soudal Sp. z o.o.
Cząstków Mazowiecki
ul. Gdańska 7
05-152 Czosnów
Tel. (22) 785 90 40
soudal@soudal.pl

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności, prosimy o kontakt z nami.