WYDAWCA

Soudal N.V., Turnhout, Belgia

Reprezentowany przez:

Vic Swerts, Dirk Coorevits, Rudi Leten, Bart Moonen, Jurgen Vandervelden.

Adres:

Everdongenlaan 18-20
2300 Turnhout, Belgia
Tel.: +32 (0)14 42.42.31
Fax.: +32 (0)14 42.65.14
Strona internetowa: www.soudal.com

Rejestr handlowy:

RPR Turnhout, BE BE 0404.914.028

 

ZASTRZEŻENIE

Państwa dostęp i korzystanie z informacji na tej stronie internetowej podlega następującym warunkom.

Zawartość tej strony jest chroniona na mocy obowiązujących praw autorskich i znaków towarowych.

Odpowiedzialność

Soudal dokłada uzasadnionych starań, aby zamieszczać dokładne i aktualne informacje na tej stronie. Firma Soudal nie składa jednak żadnych oświadczeń ani gwarancji, w odniesieniu do dostarczonych informacji. Informacje na tej stronie są podawane wyłącznie w celu informowania o produktach i usługach Soudal. Ponieważ możliwości i warunki stosowania naszych produktów są liczne i zróżnicowane oraz leżą poza naszą kontrolą, obowiązkiem użytkownika jest zweryfikowanie zgodności przewidywanego użytkowania z obowiązującymi przepisami i regulacjami. Dlatego w żadnym razie nie możemy ponosić odpowiedzialności w przypadku wykorzystania naszych produktów, które jest na przykład niezgodne z przepisami i regulacjami obowiązującymi w kraju użytkownika.

Jeśli potrzebują Państwo informacji na temat stosowania produktu lub czy produkt jest odpowiedni do danego celu, zachęcamy do kontaktu z nami. Informacje dotyczące produktów są przeznaczone do użytku przez technicznie wykwalifikowane osoby według własnego uznania i na własne ryzyko, nie odnoszą się one do używania jakiegokolwiek produktu w połączeniu z jakąkolwiek inną substancją lub w jakimkolwiek procesie.

Soudal zastrzega sobie prawo do dodawania, usuwania lub modyfikacji informacji w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia. Zgadzają się Państwo, że wszelki dostęp i korzystanie z tej strony internetowej i jej zawartości odbywa się na własne ryzyko. Ta witryna może zawierać łącza do witryn internetowych osób trzecich. Firma Soudal nie odpowiada za autentyczność ani żaden inny aspekt informacji zawartych na takich stronach i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub urazy wynikające z dostępu do takich stron. Łącza do innych stron zamieszczane są wyłącznie jako udogodnienia i na własne ryzyko.

Sprzedaż produktów Soudal

Wszystkie produkty są sprzedawane zgodnie z obowiązującymi warunkami sprzedaży i dostawy. https://www.soudal.pl/files/OGOLNE-WARUNKI-SPRZEDAZY-SOUDAL-SP-Z-O-O.PDF