Rekomendujemy, aby zwilżyć powierzchnię, ponieważ jednym z warunków utwardzenia pianki jest wilgotność. Pozostałe zalety to:

  • lepsza struktura komórkowa
  • lepsza przyczepność
  • szybkie utwardzenie
  • ogólnie lepsza jakość pianki

Jeśli powierzchnia nie zostanie zwilżona mogą pojawić się następujące negatywne czynniki:

  • powstanie gruboziarnistej struktury, co negatywnie wpłynie na izolację cieplną i akustyczną szwu montażowego
  • niepełna polimeryzacja w szwach powyżej 40 mm (szerokość i głębokość), co może wpłynąć na powtórne rozszerzenie spoiny pianki montażowej
  • pogorszenie przyczepności do powierzchni
  • wydłużenie czasu polimeryzacji (utwardzenia)
    Wyjątek stanowi pianka 2K, która utwardza się bez wody, ponieważ drugi komponent (utwardzacz) znajduje się wewnątrz pojemnika i po jego aktywacji wystąpi reakcja polimeryzacji (dokładny opis znajduje się w karcie technicznej).