Najlepiej jest zostawić pistolet na puszce z pianą (w przypadku pistoletów innych marek – należy postępować wg instrukcji użycia). Po zdjęciu pistoletu z puszki należy oczyścić zawór pojemnika i pistolet za pomocą środka czyszczącego (czyścik do pianki montażowej). Dodatkowo, rekomendujemy, aby zużyć resztki piany w pojemniku w ciągu bieżącego tygodnia.