Należy upewnić się, że minimalna szerokość szczeliny wynosi 5 mm, a maksymalna – 30 mm. Głębokość szwu zależy od jego szerokości. Należy zachować głębokość w przedziale od 5 do 15 mm. Przy szerokości szczeliny większej niż 10 mm, głębokość powinna wynosić połowę szerokości.