Uszczelniacz powinien być nanoszony na odpowiednio przygotowane podłoże. Szczegółowe instrukcje można znaleźć w kartach technicznych. Najpopularniejsze warunki:

  • Powierzchnia powinna być czysta, sucha, odtłuszczona (w przypadku powierzchni gładkich) i zagruntowana (w przypadku powierzchni porowatych).
  • Temperatura otoczenia powinna wynosić powyżej + 5°С. Zamarznięta powierzchnia może spowodować słabą przyczepność lub jej całkowity brak.
  • Nigdy nie należy aplikować uszczelniacza w deszczu (oprócz uszczelniaczy, które dopuszczają taką możliwość w kartach technicznych).