Czas utwardzenia Fix ALL® zależy od następujących czynników: grubości szczeliny (ilość masy), wilgotności, temperatury otoczenia i typu powierzchni (gładka czy porowata). W normalnych warunkach (20°C i wilgotności 60%), aby otrzymać 2-3 mm potrzebne są 24 godziny.