SWS Alu Plus Inside

Dodaj do ulubionych
Membrana gazo- i paroszczelna

Wewnętrzna wysokoparoszczelna elastyczna taśma PE laminowana folią aluminiową i włókniną polipropylenową o bardzo wysokim współczynniku oporu dyfuzyjnego Sd >= 1500 m – zabezpieczająca warstwę izolacji w złączu okiennym przed wnikaniem gazów i pary wodnej.

Przedstawiony produkt

SWS Alu Plus Inside 90mm

Sprawdź również