Uszczelniacze najlepiej przechowywać w chłodnym, suchym miejscu w temperaturze od +5 do +25°C. Ważne, aby jak najszczelniej zamknąć nakrętkę aplikatora, aby wilgoć nie mogła dostać się do środka. (Rekomendujemy, aby nieznacznie wycisnąć produkt i szczelnie zamknąć nakrętkę.)