Ślady i resztki większości nieutwardzonych klejów można usunąć środkiem na bazie acetonu. Należy upewnić się, że aceton nie reaguje z powierzchnią. Alternatywnie, aby usunąć klej z gładkich powierzchni, można zastosować ściereczki Swipex. Utwardzony klej można usunąć tylko mechanicznie. Zalecamy, aby najpierw zapoznać się z kartą techniczną danego kleju.