Primer może mieć kilka funkcji. Na przykład, istnieją podkłady gruntujące, które zapobiegają przenikaniu wilgoci przez przyczepność do warstwy klejowej. Co do zasady primery zapewniają lepszą przyczepność do powierzchni.